#Công nghệ thông tin

73 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa: ITN

Chìa khóa từ 'trường đời'

GD&TĐ - Nhiều người nói rằng, trẻ em bây giờ rất thông minh, nắm bắt và thích nghi rất nhanh với cái mới; nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin.