#chương trình giáo dục phổ thông 2018

181 kết quả phù hợp

Học sinh Trường THPT Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Ảnh: ITN

Hãy bắt đầu bằng niềm tin

GD&TĐ - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một chương trình đổi mới toàn diện có tính kế thừa, khoa học tiến bộ...
Ảnh minh họa ITN.

Bỏ thói quen cũ

GD&TĐ - Thay đổi vai trò, quan niệm về sách giáo khoa là một trong những điểm mới quan trọng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trường HNQT iSchool Quảng Trị tăng cường dạy học sinh ngoài phạm vi nhà trường.

Những lớp học ‘không vách ngăn’

GD&TĐ - Trường HNQT iSchool Quảng Trị tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, không chỉ dạy HS trên lớp mà tăng cường dạy ngoài không gian lớp học.
Ảnh minh họa.

Không để 'ăn đong'

GD&TĐ - Theo lộ trình, năm học 2023 - 2024, Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được triển khai với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.