#cần sa

27 kết quả phù hợp

Cần sa có khả năng hấp thụ lượng lớn kim loại nặng.

Nguy cơ nhiễm kim loại nặng từ cần sa

GD&TĐ - Nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Trường Đại học bang Pennsylvania dẫn đầu đã vạch ra một số chiến lược, nhằm giảm khả năng hấp thụ kim loại nặng từ cây cần sa.