#cảm hứng

9 kết quả phù hợp

Hoạ sĩ vẽ thơ

Hoạ sĩ vẽ thơ

GD&TĐ - Nếu nhà thơ tức cảnh sinh tình, thì hoạ sĩ lại vì thơ mà “sinh cảnh” để sáng tạo ra những bức tranh thơ.
Diễn giả Trần Thị Thu Phương.

Truyền cảm hứng cho kỹ sư, nhà khoa học tương lai

GD&TĐ - Tọa đàm “Nữ kỹ sư & Nhà khoa học tương lai” tổ chức sáng 7/5/2022 nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nổi bật của Dự án Nữ kỹ sư tương lai – Định hướng nghề nghiệp và tăng cường kết nối.