Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook

72% người sử dụng Facebook nói rằng họ truy cập mạng xã hội này vào lúc mà nhẽ ra họ phải làm việc hay học tập. 76% cập nhật Facebook vào giờ ngủ, 56% nói rằng không thể sống thiếu Facebook.
Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook

Những hình ảnh và con số dưới đây cho thấy nghiện Facebook đang trở thành một căn bệnh ngày càng phổ biến và nguy hiểm.

Facebook, nghiện Facebook, infographic, công nghệ
Facebook, nghiện Facebook, infographic, công nghệ
Facebook, nghiện Facebook, infographic, công nghệ
Facebook, nghiện Facebook, infographic, công nghệ
Theo Vietnamnet