#Bài thi đánh giá năng lực

15 kết quả phù hợp

ĐH Quốc gia Hà Nội chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: VNU

Giải mã cách làm bài thi đánh giá năng lực

GD&TĐ - Với cấu trúc hoàn toàn khác biệt, bài thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội được nhiều giáo viên giải mã và đưa ra hướng dẫn giúp thí sinh có thể làm tốt bài thi này.