Kỹ năng sống

Bước sa ngã của thiếu nữ bỏ nhà đi “bụi“

Bước sa ngã của thiếu nữ bỏ nhà đi “bụi“

Khi được bố mẹ, anh trai nuông chiều, không bắt làm công việc đồng áng, đáng lý ra Hồng phải chăm chỉ học hành nhưng cứ hết giờ học là Hồng lại đâm đầu vào quán “nét”. Có buổi, cô còn nói dối bố mẹ đi học thêm để đến quán “nét” ngồi lỳ suốt cả ngày.