#Vĩnh Phúc

6 kết quả phù hợp

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Thấy gì sau 7 thập niên xây dựng và phát triển

GD&TĐ - Đầu năm 1950 tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên  với diện tích hơn 1.700 km2 và khoảng 4 vạn người. Sau 7 thập niên xây dựng và phát triển, đến ngày hôm nay tỉnh Vĩnh Phúc nổi lên là hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh.