#Văn hóa dân tộc

27 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Lại chuyện làm mới di tích

GD&TĐ -Biến di tích hàng trăm năm tuổi thành một công trình mới - là câu chuyện chưa bao giờ cũ ở nước ta.
Ảnh minh họa/INT.

Vị thế văn hóa Việt

GD&TĐ - “Văn hóa Việt Nam vẫn chưa được biết tới và quảng bá rộng rãi ra bên ngoài, như những gì xứng đáng có được”.
Ảnh minh họa/INT.

Tiếng Việt bị… vẩn đục

GD&TĐ - Đã 56 năm kể từ khi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát động công cuộc “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề này.
Chơi mà có được… “tình yêu”

Chơi mà có được… “tình yêu”

GD&TĐ - Theo chuyên gia, thông qua những trò chơi dân gian, cha mẹ cần giáo dục trẻ hiểu được tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và hướng về cội nguồn, giữ gìn văn hóa dân tộc.
Ảnh minh họa/INT.

Ngoại giao văn hóa

GD&TĐ - Ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước.
Ảnh minh họa/INT.

Mã định danh văn hóa

GD&TĐ - Cùng với việc bàn luận về các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, thì vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được đặc biệt chú ý.
Ảnh minh họa/INT

Gốc của văn hóa mới là dân tộc

GD&TĐ - Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải “trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, phải lột cho hết tinh thần dân tộc”.
Ảnh minh họa/INT.

Ví von vô duyên!

GD&TĐ - Với người Việt, “học ăn, học nói” là bài học đầu tiên trong hành trình làm người. Qua lời ăn tiếng nói, người ta dễ dàng nhận ra văn hóa, cũng như kết quả giáo dục ở mỗi cá nhân.