#ứng phó thiên tai

17 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

GD&TĐ - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản gửi các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.