#Từ Sơn

15 kết quả phù hợp

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn Nguyễn Văn Dũng biểu dương giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Bắc Ninh: Học sinh phát triển toàn diện từ Chương trình GDPT 2018

GD&TĐ - Hơn 80% xếp loại rèn luyện Tốt và gần 60% có kết quả học tập Tốt, Khá theo Chương trình GD phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 6 tại thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) trong năm học 2021 -2022; qua đó, giúp học sinh hướng tới sự phát triển toàn diện, chủ động học tập và lĩnh hội tri thức...