#Trường chuẩn quốc gia

40 kết quả phù hợp

Việc chuyển tuyến để đảm bảo số học sinh, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia của Trường Tiểu học Hoàng Liệt gây bức xúc. Ảnh: Website Trường TH Hoàng Liệt

Xây trường chuẩn cho ai?

GD&TĐ - Câu chuyện Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) “đẩy” gần 600 học sinh đi để đạt trường chuẩn quốc gia (TCQG) đặt ra câu hỏi trường chuẩn là để cho “ai đó”, chứ chắc chắn không phải vì học sinh.