#trẻ tới trường

3 kết quả phù hợp

Trẻ em gặp nhiều khó khăn khi học trực tuyến.

Trẻ tới trường an toàn hơn ngoài cộng đồng?

GD&TĐ - Các nhà khoa học thế giới nhận định, tỷ lệ lây truyền Covid-19 ở trường học thấp hơn nhiều so với trong cộng đồng. Thậm chí, trẻ em có thể an toàn hơn khi tới trường.