#Trải nghiệm

61 kết quả phù hợp

Công việc làm thêm trong lĩnh vực ẩm thực, vui chơi...thường được sinh viên lựa chọn. Ảnh minh họa.

Trải nghiệm và những nỗi lo

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học đã không còn lại chuyện mới, tuy nhiên song hành của những trải nghiệm cũng sẽ là nhiều nỗi lo.