#Toạ đàm

9 kết quả phù hợp

Diễn giả Trần Thị Thu Phương.

Truyền cảm hứng cho kỹ sư, nhà khoa học tương lai

GD&TĐ - Tọa đàm “Nữ kỹ sư & Nhà khoa học tương lai” tổ chức sáng 7/5/2022 nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nổi bật của Dự án Nữ kỹ sư tương lai – Định hướng nghề nghiệp và tăng cường kết nối.