#thư viện

68 kết quả phù hợp

Một trong những điều phối viên của sáng kiến 'Thư viện treo' thăm một trường học ở Lagos sau khi lắp đặt thư viện. Ảnh: Al Jazeera

Cơ hội từ 'thư viện treo'

GD&TĐ - Ba năm trước, Abigail Babatunde cảm thấy khó đọc sách giáo khoa ở trường và luôn cần sự giúp đỡ của giáo viên để phát âm những từ khó.