#Thông tư 26

5 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Sân chơi để sinh viên vào đời

GD&TĐ - Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên vừa có hiệu lực được các trường đại học đón nhận với tâm thế phấn khởi.