#Thị Thực

8 kết quả phù hợp

Nhiều người nước ngoài tại Australia bị bóc lột sức lao động.

'Mặt trái' của thị thực Australia

GD&TĐ - Nhiều đại lý di trú đã sử dụng thị thực sinh viên để đăng ký cho những người lao động nước ngoài đến Australia làm việc.