#test nhanh Covid-19

40 kết quả phù hợp

Kiểm tra thân nhiệt để xác minh người nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Test nhanh, test chậm với Covid-19

GD&TĐ - Chữ “test” ngày càng trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Đây là một thuật ngữ tiếng Anh, trong y học, nghĩa phổ biến là xét nghiệm.