#Chứng chỉ Ngoại ngữ

16 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Hết thời “giấy phép con”

GD&TĐ - Sau bao quyết tâm của Bộ GD&ĐT, quy định về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với giáo viên được bãi bỏ.