#Sở GD&ĐT Lai Châu

19 kết quả phù hợp

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh Lai Châu đạt 99,08%.

Lai Châu: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt hơn 99%

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu vừa công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này đạt 99,08% và đứng thứ 57/63 tỉnh, thành phố về điểm trung bình tốt nghiệp (giảm 12 bậc so với năm 2021).
190 học sinh tiêu biểu có thành tích cao trong năm học 2020 -2021 được tuyên dương, khen thưởng.

Lai Châu: Khen thưởng 190 học sinh tiêu biểu

GD&TĐ - Ngày 1/10, Sở GD&ĐT Lai Châu tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2020 – 2021. Buổi lễ diễn ra bằng hình thức trực tuyến.
Lai Châu chú trọng dạy học gắn với nâng cao đạo đức cho học sinh.

Linh hoạt phương thức dạy chữ đi đôi với dạy người

GD&TĐ - Những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu đã đề cao tính gương mẫu của cán bộ, nhà giáo trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Toàn ngành đã triển khai hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Do là tỉnh miền núi, biên giới khó khăn nên việc mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập là hết sức bức thiết.

Đấu thầu mua sắm thiết bị trường học ở Lai Châu: Nhà thầu cố ý hiểu sai

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu vừa tiến hành đấu thầu 2 gói mua sắm thiết bị trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Một đơn vị tham gia cho rằng, bên mời thầu có “yêu cầu lạ” nhằm hạn chế sự cạnh tranh. Sở GD&ĐT Lai Châu khẳng định chính nhà thầu đã cố ý hiểu sai, làm ảnh hưởng đến uy tín của bên mời thầu.