#Sinh non

13 kết quả phù hợp

Sonari bụng bầu vượt mặt, thu hoạch dưa dưới trời nắng nóng 50 độ C.

Thách thức làm mẹ xứ nóng

GD&TĐ -Theo cảnh báo từ Hiệp hội Toàn cầu về Giáo dục Sức khỏe và Khí hậu (Global Consortium on Climate and Health Education – GCCHE), cứ mỗi 1 độ C nóng lên, tỷ lệ sinh non và thai chết lưu lại tăng 5%.