#Quảng Ngãi

158 kết quả phù hợp

Chị Đinh Thị Hằng (áo hồng) người có công trong việc xóa bóng 'ma men' ở Đắk Pao.

Người đi xóa tên làng ‘nát’ rượu

GD&TĐ - “Chỉ khi người Đắk Pao bỏ được rượu thì đồng bào Ca Dong nơi đây mới có thể thoát nghèo. Bằng mọi cách phải thay đổi nhận thức của người dân…”.