#phát triển văn hóa

5 kết quả phù hợp

Quang cảnh Hội thảo Văn hóa 2022.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

GD&TĐ -  Hội thảo Văn hoá 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” đã khai mạc tại tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh minh họa/INT

Chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam!

GD&TĐ - 75 năm sau kể từ Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức, Hội nghị lần này nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Ảnh minh họa/INT

Lan tỏa giá trị di sản

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa/INT

Văn hóa có còn là “nội sinh”

GD&TĐ - Bộ VH-TT&DL vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 63 điểm cầu trên cả nước để định hướng, góp ý dự thảo “Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030”.