#phát huy vai trò

3 kết quả phù hợp

Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh viên năm 4 Trường ĐH Xây dựng Miền Tây với 3 lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Phát huy vai trò của “bà đỡ”

GD&TĐ - Phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ và xây dựng hình ảnh sinh viên (SV) Việt Nam trong thời đại mới là mục tiêu của cuộc vẫn động do Trung ương Hội SV phát động trong cả nước.