#phát huy thế mạnh

5 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Phát huy thế mạnh

GD&TĐ - “Khi TPHCM trở thành trung tâm nhân lực số thì việc trở thành trung tâm về kinh tế số và xã hội số sẽ đến như hệ quả tất yếu”.
Được đào tạo nghề dịch vụ du lịch, LĐNT có thêm cơ hội tăng thu nhập và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

Phát huy thế mạnh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn

GD&TĐ - Phát huy thế mạnh của địa phương để đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng cho người dân có thể chủ động việc làm, phát triển kinh tế gia đình là một giải pháp hiệu quả đã được thực hiện tại huyện Đà Bắc.