#phân luồng

61 kết quả phù hợp

Học sinh Trường THCS Quản Cơ Thành, An Giang.

Khoảng 74% học sinh vào học THPT

GD&TĐ - Căn cứ số HS lớp 9 năm học 2021-2022 so với số HS lớp 10 năm học 2022-2023 cho thấy, khoảng 74% HS toàn quốc vào học THPT.