#Nậm Pồ

49 kết quả phù hợp

Người dân huyện Mường Ảng chăm sóc gia súc.

Xóa nghèo ở ‘vùng lõm’

GD&TĐ - Điện Biên hiện có 7 huyện nghèo. Với nhiều mô hình cụ thể, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương này giảm bình quân từ 5%.
Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng học sinh trong Lễ phát động “2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”.

Nậm Pồ vượt khó...

GD&TĐ - Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nỗ lực vượt khó đi lên để đạt được nhiều thắng lợi...
Nghệ nhân khèn Mông Hờ A Pàng - bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ.

Nay mai sợ vắng tiếng khèn

GD&TĐ - Nơi biên giới huyện Nậm Pồ (Điện Biên), có những người đàn ông người Mông nhiều năm qua vẫn miệt mài lưu truyền lại tiếng khèn cho thế hệ sau.