#Mặt trận tổ quốc

14 kết quả phù hợp

Những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp tiếp tục gửi về đồng bào bị bão lũ thông qua Mặt trận.

Mặt trận phân bổ 325 tỷ đồng đến bà con vùng lũ

GD&TĐ - Tính đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương là trên 350 tỷ đồng. Trong đó, trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ.