#Kiểm định chất lượng giáo dục

51 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Nhu cầu tự thân

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng, là yếu tố nền tảng giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm.