#Khảo sát

20 kết quả phù hợp

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương

Thái Nguyên hướng tới phát triển du lịch cộng đồng

GD&TĐ - Ngày 10/11, đoàn khảo sát của UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thực địa tại một số điểm dự kiến phát triển du lịch cộng đồng, theo đề án phát triển du lịch của địa phương giai đoạn 2021 - 2025.