#Khai báo Y tế

199 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thay đổi phù hợp

GD&TĐ - Cục Y tế Dự phòng sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương từng bước thực hiện, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường nhưng thời điểm bỏ khai báo y tế chưa cụ thể.
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh.

Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế nội địa

GD&TĐ - Đại diện Bộ Y tế thông tin, sắp tới Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế nội địa vì không thực hiện việc truy vết. Với khai báo nhập cảnh sẽ chỉ khai báo theo đúng thông lệ quốc tế.