#huyện vĩnh tường

3 kết quả phù hợp

Tra tặng bò cho hộ người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc: Khởi sắc công tác giảm nghèo bền vững ở huyện Vĩnh Tường

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nhiều chính sách giảm nghèo như chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tín dụng, hỗ trợ phát triển sản xuất… được huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ, qua đó giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.