#Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

6 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Cần thêm sự khích lệ học sinh nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Hội thi Khoa học và Kỹ thuật quốc tế (ISEF) được phát triển từ Hội thi khoa học quốc gia của Hoa Kỳ, tổ chức lần đầu tiên tại Philadelphia năm 1950. Năm 1958, Hội thi này trở thành Hội thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế với sự tham gia của Nhật Bản, Canada và Đức.