#hát Bội

5 kết quả phù hợp

Mô hình sân khấu hát bội thu nhỏ trong triển lãm đang diễn ra tại Hàn Quốc. Nguồn: Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish.

Để hát bội vươn ra thế giới

GD&TĐ - Nghệ thuật hát bội là một trong những di sản độc đáo của Việt Nam, nhưng việc quảng bá với bạn bè quốc tế dường như rất hạn chế.