#Gốm Bát Tràng

6 kết quả phù hợp

Đường vào làng Bát Tràng.

Sang Bát Tràng nghe làng kể chuyện

GD&TĐ - Tôi từng đã nhiều lần sang Bát Tràng. Đó đều là những lần kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” nghĩa là chỉ “lượn lờ” ngắm nhìn các sản phẩm gốm sứ do những nghệ nhân của làng Bát Tràng làm ra.