#giáo viên đổi mới

4 kết quả phù hợp

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Nam (Nam Trà My, Quảng Nam) trong tiết học hoạt động nhóm.

Vì trò, thầy cô sẵn sàng đổi mới: Tiếp sức cho giáo viên

GD&TĐ - Vừa tổ chức dạy học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trong thực tế, các trường học ở miền Trung còn hỗ trợ giáo viên trong bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để bảo đảm thực hiện Chương trình – sách giáo khoa mới.