#Giáo dục Nam Định

14 kết quả phù hợp

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lồng ghép với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường THCS Nam Phong, Tp Nam Định

Giáo dục đạo đức lối sống từ nâng cao chất lượng dạy - học

GD&TĐ - Năm học 2021-2022 là một năm học có nhiều khó khăn thách thức, nhưng vượt qua khó khăn, các nhà trường đã nỗ lực dạy - học tốt, để trường học là ngôi nhà thân thiện, trò chăm ngoan học giỏi, giáo dục đạo đức lối sống bằng nâng chất các hoạt động dạy học để cùng tỏa sắc hương trong vườn hoa giáo dục Nam Định.