#giảng đường

7 kết quả phù hợp

Một giờ học của sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Ảnh: NTCC

Giảng đường doanh nghiệp

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã giảm giờ học trên giảng đường, tăng cường cho sinh viên đến doanh nghiệp.