#dữ liệu cá nhân

13 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Hệ lụy lớn...

GD&TĐ - Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng có công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác...