#đào tạo giáo viên

97 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Ảnh minh họa ITN.

Sắp xếp lại

GD&TĐ - Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm là nhiệm vụ lớn, khó và phức tạp, liên quan nhiều yếu tố...