#danh hiệu

6 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Danh hiệu cho nhà văn

GD&TĐ - Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, có đại biểu đề xuất nên chăng Quốc hội thông qua việc phong danh hiệu “ưu tú” và “nhân dân” cho kiến trúc sư và nhà văn.