#Đại nội Huế

10 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Tùy tiện… 'tạm thời' ở Đại nội Huế

GD&TĐ - Vấp phải phản ứng của dư luận, những bức tượng làm bằng giấy bồi sơn vàng nhạt đặt trên cầu Kim Thủy dẫn vào Ngọ Môn (Đại nội Huế) đã phải thu hồi.