#dã ngoại

8 kết quả phù hợp

Cái sự câu cá

Cái sự câu cá

GD&TĐ - Hà Nội càng ngày càng nhiều người ham câu cá. Từ hồ ở khu dân cư mới chiều chiều lẻ tẻ vài người thả mồi đến cuộc dã ngoại câu cá cả gia đình rời Hà Nội thứ bảy, chủ nhật ở những địa điểm chuyên phục vụ câu.