#cụm công nghiệp

9 kết quả phù hợp

Việc xây dựng thêm các khu, cụm công nghiệp góp phần quan trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trong tỉnh.

Quảng Ninh sẽ có 18 khu, cụm công nghiệp

GD&TĐ - Đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh sẽ có 18 khu, cụm công nghiệp trải dài từ thị xã Đông Triều đến thành phố Móng Cái với tổng diện tích trên 861 ha.