#Công dân

17 kết quả phù hợp

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Lực lượng y tế đo thân nhiệt các "công dân nhí" trước khi lên xe trở về Quảng Bình.

Quảng Bình:  Đón 200 công dân từ Tp. Đà Nẵng trở về

GD&TĐ - Hôm nay (3/9), tỉnh Quảng Bình tổ chức lực lượng, phương tiện vào Tp. Đà Nẵng tiếp nhận và đưa 200 công dân Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại Tp. Đà Nẵng trở về địa phương và thực hiện việc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.