#cấy ghép

6 kết quả phù hợp

Tổng hợp thành công xương nhân tạo

Tổng hợp thành công xương nhân tạo

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tổng hợp thành công vật liệu để chế tạo, ghép xương nhân tạo trong y học.