#cải cách tiền lương

18 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Lùi lại để hiệu quả hơn

GD&TĐ - Trước mắt trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa nâng lương cho người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường.