#Cải Cách Hành Chính

33 kết quả phù hợp

Phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh)

Thu ngân sách TPHCM tăng 5,9%

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ triển khai thời gian tới.
Đà Nẵng đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Đà Nẵng: Gỡ 'nút thắt' để hút đầu tư

GD&TĐ -Thời gian qua, các sở, ngành ở TP Đà Nẵng đã “tiên phong” trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư.