#Bản sắc dân tộc

6 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Ngoại giao văn hóa

GD&TĐ - Ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước.
Ukraine có những chính sách mạnh mẽ giúp chấn hưng văn hóa.

“Hàn gắn” cộng đồng

GD&TĐ - Theo các học giả trên thế giới, phục hưng văn hóa là một chiến thuật nhằm củng cố bản sắc dân tộc.
Phụ huynh dân tộc Hà Nhì, xã Ka Lăng dạy các bé bài múa “Là Rê Mi Só Rê”.

Gìn giữ bản sắc dân tộc trong trường học vùng cao

GD&TĐ - Giáo dục cho thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu thương, gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc mình là một trong những nhiệm vụ được các nhà trường trên địa bàn vùng cao Mường Tè (Lai Châu) quan tâm, chú trọng.